Aanpassing aan het Binnenschepen Besluit (BSB)
 met behulp van de Gele Rules van RH

Vanwege nieuwe regelgeving voor de zeilvaart zullen een aantal charterschepen en grote pleziervaartuigen hun interieurs en scheepsuitrusting moeten aanpassen. Bij veel schepen moeten de aanpassingen aan het BSB in het winterseizoen worden uitgevoerd. Dit betekent dat er efficiŽnt moet worden gesloopt en gebouwd om geen kostbare verhuurperioden te missen. Het onderstaande tijdspad is hierbij een goed handvat.

Tijdspad:

Het eerste contact zal bestaan uit een kosteloos en vrijblijvend gesprek met ons over uw wensen.

Elke verbouwing begint met een gedegen plan. Begin in de 1e winter met het uitwerken hiervan. We kunnen hierbij samen kijken naar de mogelijkheid van alleen een aantal aanpassingen in het bestaande interieur of de noodzaak van een complete renovatie.

Denk bij een renovatieplan vooral aan de volgende zaken:

Verander ik mijn indeling.
Kijk hierbij naar gewenste doelgroep.
Leg een vuilwatersysteem aan.

Hoe kan ik zoveel mogelijk comfort aanbieden met een zo laag mogelijk energieverbruik. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toepassing van zonnepanelen en een zware elektronisch geregelde dynamo op de hoofdmotor. Probeer de afhankelijkheid van een generator zoveel mogelijk te beperken.

Wij denken graag een energiezuinig en duurzaam systeem voor u uit.

Hoe moet e.e.a. er uit gaan zien. Klik voor enkele voorbeelden op scheepsinterieurs.

Maak je gasten tijdens het seizoen er alvast op attent dat je gaat verbouwen.

Terwijl je gewoon je charterseizoen vaart kunnen wij in de zomer de tekeningen en schemaís afronden en goed laten keuren. Daarna kunnen wij alvast de bestelling van materialen voorbereiden.

Stop niet te laat in het najaar met varen. Met je laatste gasten sloop je alvast het te vervangen gedeelte van het interieur. Het hierbij gesorteerd aanbieden van het afval en deels bewaren voor hergebruik van diverse materialen bespaart kosten.

Omdat de plannen al zijn uitgewerkt kan na de sloop direct eventueel staalwerk worden uitgevoerd, al of niet gecombineerd met een hellingbeurt. Hierna kan de herinrichting starten. Zelf meewerken bespaart kosten, vooral in de afwerkfase.

Plan aan het begin van het volgende seizoen een open dag voor je oude en mogelijk nieuwe klanten.


Home
© J.C.M. Ships & Charter